ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับ Yamaguchi University Faculty of Engineering

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับYamaguchi University Faculty of Engineering ทำขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม  พ.ศ. 2558