ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  ทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558