ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับบริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับบริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด ทำขึ้นเมื่อวันที่  13  ธันวาคม พ.ศ. 2560