คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ณ อาคาร 13 พลศึกษา

[envira-gallery id=”7913″]