คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 – 1 มิถุนายน 2561