งานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดโครงการสอนน้องทำเทียนจากกากไขมันน้ำทิ้ง

งานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดโครงการสอนน้องทำเทียนจากกากไขมันน้ำทิ้ง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

[envira-gallery id=”8237″]