โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 ในธีมงานวัด ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ที่ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว ณ โรงแรมแปซิฟิค ปาร์ค ศรีราชา

[envira-gallery id=”8756″]