การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นEdPEx KU

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดี พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชา ให้การต้อนรับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ EdPEx เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

[envira-gallery id=”8829″]