บริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายฐานการผลิต 

บริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มไอซิน กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายฐานการผลิต