ภาพบรรยากาศการจัดสอบสัมภาษณ์น้องๆ TCAS รอบ 4

ภาพบรรยากาศการจัดสอบสัมภาษณ์น้องๆ TCAS รอบ 4 ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank