คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีต่อนายสุศิระ ตุลาพงศาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1และนายพงศ์ภาวี คงวัฒน์ทวีสินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีต่อนายสุศิระ ตุลาพงศา นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และนายพงศ์ภาวี คงวัฒน์ทวีสิน นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท จากการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ชุมชู หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นที่ปรึกษา การแข่งขันในครั้งนี้ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และบริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ

ทั้งนี้ นิสิตทั้งสองคนได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ต จ.นครนายก

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank