ต้อนรับฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะ ต้อนรับ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะเดินทางในการเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยของคณะ จากการประชุมหารือโครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Manpower) รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank