อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine”

อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine”

วัน/เวลาอบรม : วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้อง 150404 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิกัด อาคาร 15 : N13.12001 E100.92032
บรรยายโดย : ดร.วีระพล โมนยะกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสกิจกรรม 101-03-3019-00/6108-001 (PDU 12 หน่วย)

จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank