ประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วยผศ.ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับ ดร.นฤดม นวลขาว ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยา ในการร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ความรู้ทางด้านมาตรวิทยาในการจัดอบรมให้กับนิสิตโดยเริ่มต้นจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้อง 150208 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank