งานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 23 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดพิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 23 และงานเกษตรศรีราชา แฟร์ ครั้งที่ 13 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดบูธนิทรรศการผลงานอาจารย์และนิสิตทั้ง 5 คณะ ณ อาคาร 13 พลศึกษา

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank