คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับ บริษัท ดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จำกัด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยดิจิทัลเพื่อการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม (DIDM) และคณาจารย์กลุ่มวิจัยดังกล่าว ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท ดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จำกัด เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยดังกล่าว พร้อมร่วมอภิปรายการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ ห้อง 150204 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank