กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ พ.ศ.2561

สำหรับนิสิตที่ประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ.2561