งานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 14

วันที่ 17 กันยายน 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กำหนดจัดงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 14 เพื่อความเป็นสิริมงคล ขวัญกำลังให้แก่บุคลากรและนิสิตของคณะ ในการดำเนินงานตามหลักพันธกิจมาเป็นระยะเวลา 14 ปี โดยมี ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมบุคลากรคณะ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ณ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา