โครงการฝึกงาน AP OPEN HOUSE 2019

บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) องค์กรดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อโครงการบ้านกลางเมือง, The City, The Centro, Rhythm, Life, The Address และ ฯลฯ เข้าแนะนำโครงการฝึกงาน AP OPEN HOUSE 2019 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตในสาขาได้เข้ามาเรียนรู้งานด้านอสังหาริมทรัพย์ในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกหลักสูตร และเมื่อการฝึกงานเสร็จสิ้น นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนร่วมเดินทางศึกษาดูงานที่ต่างประเทศอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 17211 อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank