บริษัท แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรเครื่องกล

Posted on
บริษัท แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบ และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และเครื่องกล มีแผนขยายโครงการเพิ่มขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯและ ปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด มีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้ วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล แผนกบุคคลและธุรการโทรศัพท์ 02-598-0697, 598-4271, 02-598-4272 , โทรสาร 02-598-0698 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)จำนวน 1 อัตรา

Posted on
โดยมีรายละเอียดดังลิงค์ด้านล่าง รายละเอียดการรับสมัคร ใบรับสมัคพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)
อ่านเพิ่มเติม

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562

Posted on
ระหว่างวันที่ 10 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562 # ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี  คลิกที่นี่ บัณฑิตศึกษา  คลิกที่นี่ # ขั้นตอนที่ 2  ให้บัณฑิต/มหาบัณฑิตขึ้นทะเบียนรับปริญญา (สำหรับผู้ที่ต้องการรับพระราชทานปริญญา ปีพ.ศ. 2562) คลิกที่นี่ # ขั้นตอนที่ 3  กรอกข้อมูลแล้วให้บัณฑิต/มหาบัณฑิตพิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียน 1 ชุด ส่งให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในวันซ้อมย่อย 28 กันยายน 2562  
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กับ บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

Posted on
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อม ผช.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และ อ.ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าพบ Mr. Anton Guido M. Colpaert และ Mr. Filip Jean M. De Troetsel เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และบริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ในการร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมนิสิต การปรับปรุงคุณภาพบัณฑิต และการรับนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างความเข้าในนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปี 2562

Posted on
  งานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจนิสิตสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ทุกสาขา เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจแนวคิดและการเตรียมตัวในการเลือกฝึกสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อ.ดร.วสันต์ ตันเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม บรรยายการเตรียมตัวก่อนออกสหกิจศึกษา นอกจากนี้ภายในงานยังไ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ลำดับการถ่ายรูปหมู่และแผนผังที่นั่ง

Posted on
ผังที่นั่งอาคารพละซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    กำหนดการวันซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2561 วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561  ลำดับการถ่ายภาพหมู่ ในวันซ้อมย่อย อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 (ถ่ายรูปหมู่- ณ ลานจอดรถข้างอาคารพลศึกษา) กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2561 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม