คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ลงประกาศวันที่ 20 ม.ค.64 - 3 ก.พ.64 รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธิประกวดราคา e-bidding

Posted on
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธิประกวดราคา e-bidding ลงประกาศ 18 ธ.ค.63 ถึง 6 ม.ค.64 รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เอซี/ดีซี อีเล็คทรอนิกส์โหลดสามเฟส จำนวน 1 เครื่อง

Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เอซี/ดีซี อีเล็คทรอนิกส์โหลดสามเฟส จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างวันที่ 6 - 26  พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดและวิเคราะห์ของสัญญาณทางไฟฟ้าและเครื่องจักรหมุน จำนวน 1 ชุด

Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดและวิเคราะห์ของสัญญาณทางไฟฟ้าและเครื่องจักรหมุน จำนวน 1 ชุด ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. - 26 พ.ย. 63 รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 รายการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบโมดูลัสแรงเฉือนแบบความเครียดต่ำ

Posted on
รายละเอียด
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

Posted on
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS
อ่านเพิ่มเติม