นวัตกรรมใช้เป็นอาวุธต่อสู้ภัยร้ายใกล้ตัวไวรัส COVID-19 และฝุ่น PM 2.5

นวัตกรรมใช้เป็นอาวุธต่อสู้ภัยร้ายใกล้ตัวไวรัส COVID-19 และฝุ่น PM 2.5
Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอเชิญรับฟังสัมนา "นวัตกรรมใช้เป็นอาวุธต่อสู้ภัยร้ายใกล้ตัวไวรัส COVID-19 และฝุ่น PM 2.5" ปฎิบัติตัวอย่างไร ? ให้ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด19 ! ด้วยการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรม ผ่านการ Live สด ออนไลน์ทาง Youtube : คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 8.30 -12.00 น.
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์พิเศษในหัวข้อ “Microsoft Teams – Remote Learning Features Update”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์พิเศษในหัวข้อ “Microsoft Teams – Remote Learning Features Update”
Posted on
"Microsoft Teams - Remote Learning Features Update"เจาะอัปเดตฟีเจอร์เด็ดของ Microsoft Teams ช่วงเดือนมกราคม 2564 Large Gallery จอกว้าง เห็นเพื่อน ๆ ได้ครบกว่า 49 จอTogether Mode ใกล้ชิดกันกว่าที่เคย จำลองบรรยากาศการประชุมเสมือนจริงBreakout Room แบ่งห้องสุดเจ๋ง ทำงานกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงคลิกเดียวแชร์หน้าจอและไฟล์ สำหรับการประชุมร่วมกันการทำ Poll และ Quiz สั้นๆ ระหว่างประ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาขอความร่วมมือศิษย์เก่าที่รหัสขึ้นต้นด้วย 58 แจ้งต่อนายจ้าง(หัวหน้างาน) ให้ช่วยทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คลิกได้ที่ link นี้ https://eassess.ku.ac.th/eva_grad/boss/ หมายเหตุ : เฉพาะปริญญาตรี ทั้งนี้ศิษย์เก่าต้องแจ้งรหัสนิสิต(ที่ขึ้นต้นด้วย 58) ให้กับนายจ้าง(หัวหน้างาน) เพื่อทำแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ประกอบการในสาขาอาชีพบริการยานยนต์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการยานยนต์

Posted on
เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะที่ปรึกษา) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการยานยนต์ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการทบทวนาตรฐานอาชีพและระดับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับชั้นสมรรถนะ เพื่อการเทียบเคียงความรู้ ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ๘ ระดับ จากกรอบคุณวุฒิ...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 5: รับตรง

Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 5 รับตรง   จำนวนรับ  80 คน สาขาที่เปิดรับ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)    จำนวนรับ 20 คน 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 5 คน 3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ จำนวนรับ 5 คน 5....
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)

Posted on
ภาคปกติ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ [ คลิกที่นี่ ] 2.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [คลิกที่นี่] ภาคพิเศษ 1. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี [คลิกที่นี่] 2. สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม [คลิกที่นี่] กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว สำหรับนิสิตภาคปกติ เอกสารกำหนดการ [คลิกที่] กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว สำหรับนิสิตภาคพิเศษ พิม...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 4: ADMISSION

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 4: ADMISSION
Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น   จำนวนรับ  180 คน สาขาที่เปิดรับ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)    จำนวนรับ 20 คน 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 25 คน 3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ จำนวนรับ 20 ค...
อ่านเพิ่มเติม