คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-354580-3 ต่อ 662240 และ 662225 มือถือ 090-3163790
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 ทาง http://www.grad.ku.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-354580-3 ต่อ 662240 และ 662225 มือถือ 090-3163790
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.-23 มี.ค. 62

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.-23 มี.ค. 62
Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว, สระบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, นครราชสีมา บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, พังงา, กระบี่, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, ตรัง, พ...
อ่านเพิ่มเติม

วจ.06 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแบบปากเปล่าสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

วจ.06 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแบบปากเปล่าสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
Posted on
หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแบบปากเปล่าสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบTCAS 2562

ปฏิทินดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบTCAS 2562
Posted on
ปฏิทินรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบTCAS 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.eng.src.ku.ac.th/admission/index.php
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ลำดับการถ่ายรูปหมู่และแผนผังที่นั่ง

กำหนดการวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ลำดับการถ่ายรูปหมู่และแผนผังที่นั่ง
Posted on
ผังที่นั่งอาคารพละซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    กำหนดการวันซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2561 วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561  ลำดับการถ่ายภาพหมู่ ในวันซ้อมย่อย อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 (ถ่ายรูปหมู่- ณ ลานจอดรถข้างอาคารพลศึกษา) กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2561 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม