กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ พ.ศ.2561

Posted on
สำหรับนิสิตที่ประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ.2561
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดหลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

Posted on
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดหลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญนิสิตทุกระดับ เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.(หมดเขตแล้ว)

Posted on
ขอเชิญนิสิตทุกระดับ เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.ปีการศึกษา 2559ตั้งแต่ วันที่ 1-31 พ.ค.60
อ่านเพิ่มเติม