บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด รับนิสิตนันิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

Posted on
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท เทคสเปซ จำกัด ผู้นำด้าน IT Outsourcing Service & IT Solutions มีความประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาหลายอัตรา

Posted on
นิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับภาคต้น ปีการศึกษา 2563) ที่สนใจ สามารถสอบถามคุณกมลชนก ก้อนเงิน เบอร์ติดต่อ 02-3819073-4 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท โบการ์ท ลินเจอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด รับสมัครนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอิเล็กทรอนิกส์

Posted on
นิสิตที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดงานที่คุณจิราภรณ์เบอร์ติดต่อ 02-0460822 ต่อ 3121 และรับคำร้อง TR04 ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย) อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท โมลเด๊กซ์ทรีดี จำกัด เปิดรับนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชา ME / IE /MME /CE นิสิตที่มีความสนใจทางด้านอุตสาหกรรมการทำแม่พิมพ์หรือการฉีดพลาสติก รับจำนวน 3 อัตรา

Posted on
นิสิตที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดงานเบื้องต้นได้ที่คุณปรัชญาพร 080-5070201 หรือ 02-2762880-1 และติดต่อขอรับคำร้อง TR04 ได้ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย) อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 9”

Posted on
หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ศิริลักษณ์ อัมพรประเสริฐ – เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ได้ที่ 02-078-5982 siriluk.a@thaibev.com และสมัครได้ที่ QR Code ของสื่อประชาสัมพันธ์นี้ค่ะ (ระยะเวลาฝึกงานสามารถเปลี่ยนเเปลง ให้เป็นไปตามที่คณะกำหนดได้ค่ะ)
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน และนิสิตสหกิจศึกษา ปี พ.ศ.2563 (รหัส60)

Posted on
รับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิสิตฝึกงานติดต่อขอรับคำร้อง TR04 ได้ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย)  นิสิตสหกิจศึกษาติดต่อขอรับคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อออกเอกสารยื่นให้สถานประกอบการ ได้ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย) อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน และ นิสิตสหกิจ ปี พ.ศ.2563 (รหัส60)

Posted on
สามารถสมัครผ่าน QR Code ของทางบริษัท อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ *ช่วงเวลาการฝึกงาน สามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับทางคณะฯได้
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2563

Posted on
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณ สกุลรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 085-085-1022 เพื่อสอบถามรายละเอียดงานเบื้องต้น และติดต่อขอรับคำร้อง TR04 ได้ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย) อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

Posted on
นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณวโรภาส 086-8203637 หรืออีเมล์ Waropas.Nawong@maximintegrated.com หากนิสิตสนใจให้รับคำร้อง TR04 ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย) อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท เคทีที (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ชายหรือหญิง จำนวน 1 ตำแหน่ง

Posted on
นิสิตที่สนใจสอบถามรายละเอียดงานเบื้องต้น ที่คุณมัญชรี พอดี 091-7410279 และรับคำร้องฝึกงาน TR04 ที่กิจการนิสิตคณะ(พี่ก้อย) อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
อ่านเพิ่มเติม