สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6

Posted on
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และบริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายสุศิระ ตุลาพงศา นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้น...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์กับผลงาน Smart Electrical Body Suit System

Posted on
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายนราธิป ธัญญกุลสัจจา นายสิทธิชัย สันติวรกุล และนายอกนิษฐ์ กนกนาค นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน รายการ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018) โดย สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) กับผลงานSmart Electrical Body Suit System ระบบกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควบ คุมโดย Raspberry Pi หรือ Mobile application โดยมี อ.จิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศศาสตร์ ที...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีต่อนายสุศิระ ตุลาพงศาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1และนายพงศ์ภาวี คงวัฒน์ทวีสินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีต่อนายสุศิระ ตุลาพงศา นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และนายพงศ์ภาวี คงวัฒน์ทวีสิน นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท จากการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ชุมชู หัวหน้าภาควิชา...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย

Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีต่อนายนฤเบศร์ ทองคำ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 Thailand Robot Design Contest 2018 โดยมี อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย และอ.พุฒิพงศ์ ขุนทรง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ปรึกษา พร้อมกันนี้ นายนนท์ปวิธ เจริญวงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และนายสิทธา โสภารัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 1 ส...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีนายธรรศ พิงพิทยากุล เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

Posted on
นายธรรศ พิงพิทยากุล นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต ชั้นปีที่ 4 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตคนเก่งที่ได้รับเหรียญพระราชทานเรียนดีในครั้งนี้ อ่านข่าวเพิ่มเติม>> https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_774329
อ่านเพิ่มเติม

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5

Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีต่อ น.ส.จุฑารัตน์ สีชมภู และ น.ส.นภารัตน์ รุยันต์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ในการคว้ารางวัล อันดับที่ 6 พร้อมเงินสด 10,000 บาท และอันดับที่ 11 ตามลำดับ ในการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5 ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2560 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักงานนายกรัฐมนตรี และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี ผศ.ดร...
อ่านเพิ่มเติม

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3 ในการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand

Posted on
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3 ในการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1           เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Startup Thailand Academy, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิ...
อ่านเพิ่มเติม

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้รับรางวัลโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5

Posted on
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2560 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และบริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) โดยกำหนดการแข่งขันรอบแรกในภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง ผลปรากฎว่า นางสาวจุฑารัตน์ สีชมภู ได้รับรางวัลอันดับ 3 และนางสาวนภารัตน์ รุยันต์ ได้รับรางวัลอันดับ 4 โดยมี ผ...
อ่านเพิ่มเติม