ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(หมดเขตแล้ว)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องวัดและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า จำนวน 1 หน่วย
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(หมดเขตแล้ว)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการเครื่องมือวัดคลื่นความถี่ จำนวน 1 หน่วย
อ่านเพิ่มเติม