คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมแบบแผงระบบเครือข่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมแบบแผงระบบเครือข่าย
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ควบคุม
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร่งด่วน(Quick charge)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร่งด่วน(Quick charge)
อ่านเพิ่มเติม