อบรม BMW Technology For The Future Mobility – PHEV-EV

อบรม BMW Technology For The Future Mobility – PHEV-EV
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม BMW Technology For The Future Mobility - PHEV-EV  ในวันที่ 12 กันยายน 2560 by Mr. Krisada Utamote ณ ตึก15 ห้อง 15404 มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคาร 13 พลศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

กำหนการ  โครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนการ  โครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนการ  โครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3
อ่านเพิ่มเติม