ขอเชิญผู้ประกอบการในสาขาอาชีพบริการยานยนต์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการยานยนต์

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะที่ปรึกษา) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการยานยนต์ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการทบทวนาตรฐานอาชีพและระดับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับชั้นสมรรถนะ เพื่อการเทียบเคียงความรู้ ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ๘ ระดับ จากกรอบคุณวุฒิ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า

โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า
เอกสารเข้าร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 5: รับตรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 5 รับตรง   จำนวนรับ  80 คน สาขาที่เปิดรับ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)    จำนวนรับ 20 คน 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 5 คน 3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ จำนวนรับ 5 คน 5....
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)

ภาคปกติ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ [ คลิกที่นี่ ] 2.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [คลิกที่นี่] ภาคพิเศษ 1. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี [คลิกที่นี่] 2. สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม [คลิกที่นี่] กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว สำหรับนิสิตภาคปกติ เอกสารกำหนดการ [คลิกที่] กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว สำหรับนิสิตภาคพิเศษ พิม...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 4: ADMISSION

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 4: ADMISSION
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น   จำนวนรับ  180 คน สาขาที่เปิดรับ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)    จำนวนรับ 20 คน 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 25 คน 3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ จำนวนรับ 20 ค...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-354580-3 ต่อ 662240 และ 662225 มือถือ 090-3163790
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 ทาง http://www.grad.ku.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-354580-3 ต่อ 662240 และ 662225 มือถือ 090-3163790
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.-23 มี.ค. 62

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.-23 มี.ค. 62
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว, สระบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, นครราชสีมา บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, พังงา, กระบี่, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, ตรัง, พ...
อ่านเพิ่มเติม