เปิดรับสมัครแล้ว!!! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CDP) สภาวิศวกร และองค์กรแม่ข่าย

เปิดรับสมัครแล้ว!!! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CDP) สภาวิศวกร และองค์กรแม่ข่าย
เปิดรับสมัครแล้ว!!! รับจำนวนจำกัด การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CDP) สภาวิศวกร และองค์กรแม่ข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร * การประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine” ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 จำนวน PDU 12 หน่วย อ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/gXbSQM * เทคโนโลยีประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศที่ควบคุมด้วยอ...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 รับสมัครถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 รับสมัครถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 รับจำนวน 130 ที่นั่ง เท่านั้น!!! รับสมัครถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ---------------------------------------------------- ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  https://qa.src.ku.ac.th/611/index.php    
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและขั้นตอนการรายงานตัว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและขั้นตอนการรายงานตัว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศช่องทางการชำระเงินค่าค่ายก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งวิศวกรรม

ประกาศช่องทางการชำระเงินค่าค่ายก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งวิศวกรรม
สามารถชำระได้ดังนี้ 1. ชำระด้วยตนเอง ที่ ตึก13 อาคารพลศึกษา ในวันที่10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. 2. หากไม่สะดวกมาชำระด้วยตนเองในวันที่10 กรกฎาคม 2561 สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 409-016887-0 ชื่อ นายเมธา จรูญเกียรติกำจร  พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1D1gR5qAIK1e9RRSMqAz-vLjjpCQNi3GpZreXbY1O3Mk/edit และสามารถตรวจสอบสถานะการชำ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)  (รอบสอง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(รอบสอง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครองและโครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครองและโครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา  ปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคาร 13 พลศึกษา โครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครเด็กเข้าร่วมการการแข่งขัน Robot Design Contest 2018

รับสมัครเด็กเข้าร่วมการการแข่งขัน Robot Design Contest 2018
เป็นการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจตามที่กำหนด โดยจะมีการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ก่อนผู้เข้าแข่งขันจะร่วมกันสร้างหุ่นยนต์โดยทางผู้จัดการแข่งขันจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างจัดเตรียมไว้ให้ เช่น ไม้ อลูมิเนียม มอเตอร์ บอร์ดควบคุม สายไฟ แบตเตอรี่ ในการจัดทีมจะนำนิสิตนักศึกษาต่างสถาบันมาคละกัน เพื่อทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาที่สนใจทางด้านหุ่นยนต์ รั...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรี รอบที่3

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรี รอบที่3
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรี รอบที่3 การรับตรงร่วมกันโดยผ่าน ทปอ
อ่านเพิ่มเติม