กำหนดการวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ลำดับการถ่ายรูปหมู่และแผนผังที่นั่ง

กำหนดการวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ลำดับการถ่ายรูปหมู่และแผนผังที่นั่ง
ผังที่นั่งอาคารพละซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    กำหนดการวันซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2561 วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561  ลำดับการถ่ายภาพหมู่ ในวันซ้อมย่อย อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 (ถ่ายรูปหมู่- ณ ลานจอดรถข้างอาคารพลศึกษา) กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2561 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ พ.ศ.2561

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ พ.ศ.2561
สำหรับนิสิตที่ประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ.2561
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์งานรับปริญญา ปีพ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์งานรับปริญญา ปีพ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์งานรับปริญญา ปีพ.ศ.2561 ข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2561 ขอเชิญรายชื่อ ต่อไปนี้ https://student.ku.ac.th/glorification/reportRegis3.php ร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมพร้อมรับเหรียญ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://student.ku.ac.th/glorification/
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ภาคปกติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
อ่านเพิ่มเติม