ประกาศช่องทางการชำระเงินค่าค่ายก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งวิศวกรรม

ประกาศช่องทางการชำระเงินค่าค่ายก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งวิศวกรรม
สามารถชำระได้ดังนี้ 1. ชำระด้วยตนเอง ที่ ตึก13 อาคารพลศึกษา ในวันที่10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. 2. หากไม่สะดวกมาชำระด้วยตนเองในวันที่10 กรกฎาคม 2561 สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 409-016887-0 ชื่อ นายเมธา จรูญเกียรติกำจร  พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1D1gR5qAIK1e9RRSMqAz-vLjjpCQNi3GpZreXbY1O3Mk/edit และสามารถตรวจสอบสถานะการชำ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)  (รอบสอง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(รอบสอง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(ภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครองและโครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครองและโครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา  ปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคาร 13 พลศึกษา โครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครเด็กเข้าร่วมการการแข่งขัน Robot Design Contest 2018

รับสมัครเด็กเข้าร่วมการการแข่งขัน Robot Design Contest 2018
เป็นการแข่งขันการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจตามที่กำหนด โดยจะมีการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ก่อนผู้เข้าแข่งขันจะร่วมกันสร้างหุ่นยนต์โดยทางผู้จัดการแข่งขันจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างจัดเตรียมไว้ให้ เช่น ไม้ อลูมิเนียม มอเตอร์ บอร์ดควบคุม สายไฟ แบตเตอรี่ ในการจัดทีมจะนำนิสิตนักศึกษาต่างสถาบันมาคละกัน เพื่อทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาที่สนใจทางด้านหุ่นยนต์ รั...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรี รอบที่3

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรี รอบที่3
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรี รอบที่3 การรับตรงร่วมกันโดยผ่าน ทปอ
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ(รอบแรก) ระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2561 กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ(รอบแรก) ระหว่างวันที่ 2- 11 พฤษภาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบและวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาร่วมกับคณะเศรษศาสตร์ศรีราชา จัดอบรมโครงการสอนน้องทำเทียนจากกากไขมันน้ำทิ้ง “ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาร่วมกับคณะเศรษศาสตร์ศรีราชา จัดอบรมโครงการสอนน้องทำเทียนจากกากไขมันน้ำทิ้ง “ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี”
เนื่องด้วยหน่วยงานบริการวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาร่วมกับคณะเศรษศาสตร์ศรีราชา จัดอบรมโครงการสอนน้องทำเทียนจากกากไขมัน "ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี"  ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 โดยเริ่มเวลา 9.00 - 15.00น.  สามารถขึ้นรถที่หน้า อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์เวลา 09.00 น.   จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตท่านใดที่สนใจร่วมทำบุญ สิ่งของ-เครื่องใช้หรือเงินทองเลี้ยงอาหารกลางวัน...
อ่านเพิ่มเติม