นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคาร 13 พลศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

กำหนการ  โครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนการ  โครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนการ  โครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชา สถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชา สถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานวิชา สถิติ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 18 และ 20 กค 60 เวลา 150208 อาคาร 15 ชั้น 2  เวลา 18.30-21.30 น.
อ่านเพิ่มเติม

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายสาหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายสาหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายสาหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม

ขอแจ้งรหัสประจำตัวนิสิตใหม่เพื่อใช้สำหรับการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่

ขอแจ้งรหัสประจำตัวนิสิตใหม่เพื่อใช้สำหรับการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่
ขอแจ้งรหัสประจำตัวนิสิตใหม่เพื่อใช้สำหรับการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ของหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (รอบสอง)
อ่านเพิ่มเติม