วจ.06 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแบบปากเปล่าสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

วจ.06 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแบบปากเปล่าสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแบบปากเปล่าสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในระดับภาคปกติ และโครงการพิเศษ (วศ.ม.) 4 สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 1 กุมภาพันธ์...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (TCAS รอบที่ 1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (TCAS รอบที่ 1)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (TCAS รอบที่ 1)รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.eng.src.ku.ac.th/admission/index.php
อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินการดำเนินงานรับเข้าประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการดำเนินงานรับเข้าประจำปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการดำเนินงานรับเข้าประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS ทุกรอบ) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.eng.src.ku.ac.th/admission/index.php
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ลำดับการถ่ายรูปหมู่และแผนผังที่นั่ง

กำหนดการวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ลำดับการถ่ายรูปหมู่และแผนผังที่นั่ง
ผังที่นั่งอาคารพละซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    กำหนดการวันซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2561 วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561  ลำดับการถ่ายภาพหมู่ ในวันซ้อมย่อย อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 (ถ่ายรูปหมู่- ณ ลานจอดรถข้างอาคารพลศึกษา) กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2561 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ พ.ศ.2561

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ พ.ศ.2561
สำหรับนิสิตที่ประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ.2561
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์งานรับปริญญา ปีพ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์งานรับปริญญา ปีพ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์งานรับปริญญา ปีพ.ศ.2561 ข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2561 ขอเชิญรายชื่อ ต่อไปนี้ https://student.ku.ac.th/glorification/reportRegis3.php ร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมพร้อมรับเหรียญ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://student.ku.ac.th/glorification/
อ่านเพิ่มเติม