งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ (INTERNATIONAL EDUCATION EXPO 2017)

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ (INTERNATIONAL EDUCATION EXPO 2017)
เนื่องด้วยวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีการจัดโครงการบรรยาย U.S.Education and Scholarship Opportunities"  ทางสำนักงาน กพ. จึงได้ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ (INTERNATIONAL EDUCATION EXPO 2017) โดยจัดขึ้น ณ ชั้น 5 Siam Paragon ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 12.00 น. - 18.00 น.
อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
อ่านเพิ่มเติม