โครงการ SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 17 – โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน

โครงการ SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 17 – โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน
SCG ได้จัดโครงการ SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 17 – โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนิสิตนักศึกษาไทยและต่างชาติ(อาเซียน) ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีผลการตอบรับอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยและนักศึกษาทั่วประเทศ เนื่องด้วยเพราะเป็นโครงการฯ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เตรียมความพร้อมในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานจริง, ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการวันซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2560 วิทยาเขตศรีราชา

กำหนดการวันซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2560 วิทยาเขตศรีราชา
กำหนดการวันซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพ.ศ.2560 วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  เวลา 7.00-17.30 น. ณ อาคาร 13 พลศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

อบรม BMW Technology For The Future Mobility – PHEV-EV

อบรม BMW Technology For The Future Mobility – PHEV-EV
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม BMW Technology For The Future Mobility - PHEV-EV  ในวันที่ 12 กันยายน 2560 by Mr. Krisada Utamote ณ ตึก15 ห้อง 15404 มหาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
อ่านเพิ่มเติม