โครงการประกวดออกแบบสื่อ infographic และคลิปวีดีโอ

โครงการประกวดออกแบบสื่อ infographic และคลิปวีดีโอภายใต้แนวคิด "ผู้เสพคือผู้ป่วย"
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญนิสิตทุกระดับ เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.(หมดเขตแล้ว)

ขอเชิญนิสิตทุกระดับ เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.ปีการศึกษา 2559ตั้งแต่ วันที่ 1-31 พ.ค.60
อ่านเพิ่มเติม