งานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 14

วันที่ 17 กันยายน 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กำหนดจัดงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 14 เพื่อความเป็นสิริมงคล ขวัญกำลังให้แก่บุคลากรและนิสิตของคณะ ในการดำเนินงานตามหลักพันธกิจมาเป็นระยะเวลา 14 ปี โดยมี ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมบุคลากรคณะ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ณ อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560 

วันที่ 11 กันยายน 2561 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560  
อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารใหม่ ณ อาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

วันที่ 5 กันยายน 2561 นำโดย ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ได้จัดประกอบพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะฯ ณ อาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์กับผลงาน Smart Electrical Body Suit System

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายนราธิป ธัญญกุลสัจจา นายสิทธิชัย สันติวรกุล และนายอกนิษฐ์ กนกนาค นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน รายการ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018) โดย สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) กับผลงานSmart Electrical Body Suit System ระบบกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควบ คุมโดย Raspberry Pi หรือ Mobile application โดยมี อ.จิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศศาสตร์ ที...
อ่านเพิ่มเติม

Mr.Yuishi Murata ผู้แทนจาก Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น ได้มาประชุมหารือและประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมอาจารย์ ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และอาจารย์ทรงชัย จิตภักดีบดินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ให้การต้อนรับ Mr.Yuishi Murata จาก Shibaura Institute of Technology มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและประชุมหารือความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยน Shibaura Instit...
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับ บริษัท ดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จำกัด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยดิจิทัลเพื่อการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม (DIDM) และคณาจารย์กลุ่มวิจัยดังกล่าว ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท ดิจิทัล ออร์โธปิดิกส์ โซลูชัน จำกัด เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยดังกล่าว พร้อมร่วมอภิปรายการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ ห้อง 150204 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านเพิ่มเติม

งานสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 23 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดพิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 23 และงานเกษตรศรีราชา แฟร์ ครั้งที่ 13 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดบูธนิทรรศการผลงานอาจารย...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมด้วยผศ.ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับ ดร.นฤดม นวลขาว ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยา ในการร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ความรู้ทางด้านมาตรวิทยาในการจัดอบรมให้กับนิสิตโดยเริ่มต้นจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้อง 150208 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine”

อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานและการควบคุมการทำงาน Induction Machine” วัน/เวลาอบรม : วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่ : ห้อง 150404 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พิกัด อาคาร 15 : N13.12001 E100.92032 บรรยายโดย : ดร.วีระพล โมนยะกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รหัสกิจกรรม 101-03-3019-00/6108-001 (PDU 12 หน่วย) จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม