สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และบริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 6 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายสุศิระ ตุลาพงศา นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้น...
อ่านเพิ่มเติม

ครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดพิธีวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบ 22 ปี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะฯ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงาม โดยมี รศ.ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรจากส่วนงานต่างๆ รวมถึงชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค สักการะพ่อฤาษีตาวัว พิธีทำบุญ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานภาย...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกงาน AP OPEN HOUSE 2019

บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) องค์กรดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อโครงการบ้านกลางเมือง, The City, The Centro, Rhythm, Life, The Address และ ฯลฯ เข้าแนะนำโครงการฝึกงาน AP OPEN HOUSE 2019 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตในสาขาได้เข้ามาเรียนรู้งานด้านอสังหาริมทรัพย์ในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกหลักสูตร และเมื่อการฝึกงานเสร็จสิ้น นิสิตที่ได้รับก...
อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกๆท่านค่ะ
อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพบรรยากาศ การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ International Center for Development Communication (ICDC)

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) จัดอบรมหลักสูตร "Study Tour on Infrastructure Development Project Processing" ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561    ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของประเทศบังคลาเทศ ได้แก่ สมาชิกรัฐสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกระทรวงการวางแผน สมาชิกรัฐสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ กระทรวงการพัฒนาชนบทและสหกรณ์ หัวหน้าวิศวกรจากกรมถนนและทางด่วน และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบังคลาเทศ จำนวน ...
อ่านเพิ่มเติม

งานแถลงความสําเร็จโครงการพัฒนาวิชาการ Electronics System Design for Internal Combustion Engine

งานแถลงความสําเร็จโครงการพัฒนาวิชาการ Electronics System Design for Internal Combustion Engine การฝึกอบรมด้านระบบอิเล็คทรอนิกส์สำหรับยานยนต์สันดาปภายใน ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กับ บริษัท ไทยฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) จัดโดยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม (DIDM) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่าน...
อ่านเพิ่มเติม

การฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

การฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม