นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3 ในการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3 ในการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1           เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Startup Thailand Academy, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิ...
อ่านเพิ่มเติม

Electric Tuk-Tuk Design and Construction

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดโครงการอบรม Electric Tuk-Tuk Design and Construction เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภกิจ เสนาวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนิสิต ณ ห้อง15404 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในภาคตะวันออก

งานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวสัญจรโรงเรียนในภาคตะวันออก (Roadshow)เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและแนวทางการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา ,โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ,โรงเรียนพานทอง และโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
อ่านเพิ่มเติม

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้รับรางวัลโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5 ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2560 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และบริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) โดยกำหนดการแข่งขันรอบแรกในภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง ผลปรากฎว่า นางสาวจุฑารัตน์ สีชมภู ได้รับรางวัลอันดับ 3 และนางสาวนภารัตน์ รุยันต์ ได้รับรางวัลอันดับ 4 โดยมี ผ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๔ อาคาร ๑๔ หอสมุดอนุสรณ์ ๑๐ ปี วิทยาเขตศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม

งานปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2560
อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดบรรยายนวัตกรรมและสิทธิบัตรในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดบรรยายนวัตกรรมและสิทธิบัตรในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อบริการวิชาการ ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต โดยมีนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรม และมีการนำแนวคิดในเรื่องนวัตกรรมไปใช้ในการทำงานวิจัยและพัฒนาทำให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศต่างๆ แ...
อ่านเพิ่มเติม

สัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี 2560

ประมวลภาพบรรยากาศการจัดสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี 2560 รอบแอดมิดชั่น
อ่านเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวฯ ศรีราชา จัดงาน IEEE Distinguished Lecture Switched Reluctance Motor and Applications

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับ IEEE Joint IAS/IES/PELS Thailand Chapter ได้จัดบรรยายพิเศษ IEEE Distinguished Lecture หัวข้อ Switched Reluctance Motor and Applicationd ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต บรรยายโดย Prof. Jin-Woo Ahn จาก Kyungsung University ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม