โครงการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561  โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี วันที่ 14 ก.พ. 61
อ่านเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมชมงาน ณ บริษัท Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

            คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา นำโดย ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช ผศ.ดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน และ อ.อรรถพล ชัยมนัสกุล  ได้พานิสิตจำนวน 29 คน เข้าเยี่ยมชมงาน ณ บริษัท Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และแบริ่งลูกปืน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561​
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการ District Summit 2018

                  สนช. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพันธมิตร มีจุดประสงค์ในการเผยแพร่และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ District Summit 2018 ขึ้นในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ อาคารสยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร        ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จึงได้ส่งนิสิตเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านการบร...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง  
อ่านเพิ่มเติม

ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี มอบของที่ระลึกแก่คณบดีและคณาจารย์

ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี มอบของที่ระลึกแก่คณบดีและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี เข้ามอบของที่ระลึกแก่คณบดีและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ร่วมให้คำปรึกษาและเป็นกรรมการตัดสินอาสาสมัครในการประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในโครงการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและจีนของเด็กนักเรียนในเขต 4 จังหวัด อันได้แก่ จ.สระแก้ว จ.นครนาย...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการสร้างเอกสารและบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง “การสร้างเอกสารและบริหาร จัดการข้อมูลในองค์กร” (google +microsoft word) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะฯ เมื่อวันที่ 1-2 ก.พ. 2561 โดยมี อาจารย์ ธรรมานุวัฒน์ วาลีประโคน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของตนเองได้ ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 14
อ่านเพิ่มเติม

2 กุมภาพันธ์ “วันเกษตรศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาคารวะสามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมร่วมกับ Harbin Engineering University (HEU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติเพื่อสานต่อความร่วมมือกับ Harbin Engineering University (HEU) ประเทศสาธรณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยาบริการ เวลา 09.30 – 12.00 น.
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จ.ชลบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561  โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จ.ชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม