ภาพบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะวิวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดกิจกรรม ENG JOB FAIR 2018

กิจกรรม ENG JOB FAIR 2018 งานเดียวที่รวบรวมสถานประกอบการทางสายอาชีพวิศวกรมากกว่า 30 สถานประกอบการ ทั้งในจังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุทธยา สมุทรปราการ และระยอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครงานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ณ อาคาร 13 พลศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดการประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดการประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง Tamkang University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และจัดบรรยายทุนวิจัย The TEEP@AsiaPlus program ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 150208 อาคาร 15 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมความเข้าใจสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 งานสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจสหกิจศึกษา ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขา เพื่อแนะนำการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยาย การแนะนำ การเตรียมความพร้อมโดย อ.ดร.วสันต์ ตันเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กิจกรรมบรรยายมุมมองสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ที่ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย  บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คโทรนิก...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปฏิวัติหลักสูตรและการสอนสู่วิศวกรรม 4.0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปฏิวัติหลักสูตรและการสอนสู่วิศวกรรม 4.0 ก้าวที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ช่วยอาจารย์พัฒนาหลักสูตร การสอน และการวัดผลการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล ณ Serene Phla ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากร ด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จ.ระยอง  
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561  โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี วันที่ 14 ก.พ. 61
อ่านเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมชมงาน ณ บริษัท Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

            คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา นำโดย ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช ผศ.ดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน และ อ.อรรถพล ชัยมนัสกุล  ได้พานิสิตจำนวน 29 คน เข้าเยี่ยมชมงาน ณ บริษัท Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และแบริ่งลูกปืน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561​
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการ District Summit 2018

                  สนช. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพันธมิตร มีจุดประสงค์ในการเผยแพร่และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมืองและพัฒนาธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ District Summit 2018 ขึ้นในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ อาคารสยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร        ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จึงได้ส่งนิสิตเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านการบร...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง  
อ่านเพิ่มเติม