โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนมัธยมตากสิน จ.ระยอง

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โครงการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนมัธยมตากสิน จ.ระยอง
อ่านเพิ่มเติม

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีต่อ น.ส.จุฑารัตน์ สีชมภู และ น.ส.นภารัตน์ รุยันต์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ในการคว้ารางวัล อันดับที่ 6 พร้อมเงินสด 10,000 บาท และอันดับที่ 11 ตามลำดับ ในการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest ปี 5 ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2560 จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักงานนายกรัฐมนตรี และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี ผศ.ดร...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จ.สระแก้ว

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก จ.สระแก้ว
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 รร.ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้น ม.6 รร.ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อดำเนินงาน การนำวทน. พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi)

การประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อดำเนินงาน การนำวทน. พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในเขตภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2561 เริ่มต้นด้วยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จ.ฉะเชิงเทรา
อ่านเพิ่มเติม

โครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เข้าร่วมงานโครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 และงานขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2561 ณ อาคาร 13 พลศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดการประชุมเจรจาพูดคุยหารือกับ บริษัท Schaffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  เวลา 9.00 น. – 12. 00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้จัดการประชุมเจรจาพูดคุยหารือกับ บริษัท Schaffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ซึ่งบริษัทบริษัท Schaffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. ได้แนะนำบริษัท Schaffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. และเจรพูดคุยสันบสนุนงานวิจัยต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาในอนาคต งานวิจัยและงานกิจการนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม (MOU) ระหว่างบริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรปฏิบัติงานร่วมกัน มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในการฝึกงานภาคฤดูร้อนและรายวิชาสหกิจศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมประกอบการ และการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน โดยมีระยะเวลาสัญญา จำนวน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม ผู้ร่วมลงนามบริษัท ไตร-เอ็น โซลู...
อ่านเพิ่มเติม