บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด รับนิสิตสหกิจศึกษา

บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด รับนิสิตสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (IE /EE) สวัสดิการ ค่าแรง 300 บาท / วัน และมีที่พักให้ ไม่มีรถรับส่ง หากพูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท General Motors Thailand รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา

บริษัท General Motors Thailand รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ม.ค.-เม.ย.61 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ดานิลี่ จำกัด และ บริษัท ไทย ซันเคียว ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา

บริษัท ดานิลี่ จำกัด และ บริษัท ไทย ซันเคียว ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจฯ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมไฟฟ้า นิสิตท่านใดสนใจติดต่องานกิจการนิสิต
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝึกงานในรูปแบบ Part-Time ระหว่างช่วงปิดเทอม

  เนื่องด้วยบริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนิสิต/นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี มาฝึกงานในรูปแบบ Part-Time ในระหว่างช่วงปิดภาคเรียนนี้
อ่านเพิ่มเติม