Arrow
Arrow
Slider

กลุ่มวิจัย (Research Group)


การศึกษา/ อบรม/ สัมมนา

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
22 พ.ย.

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
22 พ.ย.

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ)
การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
17 พ.ย.

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

>> ดูทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครบรอบปีที่ 21

การจัดบรรยายในหัวข้อ U.S. Education and Scholarship Opportunities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้ทำความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย