ผลงานตีพิมพ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทนทานต่อแสงยูวีของอะคริลิคฟิล์มในงานเคลือบหลังคา
การประยุกต์การอนุมานเชิงกรณีศึกษาและกระบวนการวิเคราะเชิงลำดับชั้น
การออกแบบชุดแยกน้ำมันจากน้ำฐานชีวภาพ: กรณีศึกษาในการบำบัดน้ำปล่อยทิ้งจากการทดสอบแท็งก์รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง
Improvement of plastic fuel tank production process using six sigma technique
การบริหารจัดการการผลิตที่สะอาดในออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเป่าขึ้นรูปพลาสติก
เทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแผ่น
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สำเร็จรูป
การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกและการใช้พลังงาน
ผลิตภาพสีเขียวสำหรับการสร้างส่วนประกอบตัวเรือเหล็กของ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองและโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อลดข้อบกพร่องด้านสีในกระบวนการผลิตหนังสัตว์หุ้มเบาะรถยนต์