ประกวดเครื่องร่อนจากไม้บัลซ่า จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดการประกวดเครื่องร่อนจากไม้บัลซ่า จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
โดยมีโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจมาร่วมประกวดอย่างคับคั่ง