ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการเข้าแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่วันที่ 16-17 กันยายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Startup Thailand Academy, มข. มจพ. มจธ. และ KX จัดการแข่งขัน  24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1
โดยมี 18 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ ทีม CoolGear ที่เป็นทีมผสมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
ซึ่งทางคณะกรรมการตัดสินให้มีเพียง รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 3 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รวมเป็น 6 รางวัล โดยไม่มีรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2