โครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ” (English Cinema)

งานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ” (English Cinema) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีการพัฒนาด้านการฟังภาษาอังกฤษและให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการเปิดภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา18.30 เป็นต้นไป ที่ลานเกียร์ ชั้น1 อาคาาร2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีนิสิตสนใจเข้าร่วมเป้นจำนวนมาก สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว กิจกรรมนี้จัดจนถึงก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์
อ่านเพิ่มเติม

นายธรรศ พิงพิทยากุล นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี

นายธรรศ พิงพิทยากุล นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต ชั้นปีที่ 4 เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตคนเก่งที่ได้รับเหรียญพระราชทานเรียนดีในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบทุนพระราชทาน รางวัลเรียนดี ทุนภูมิพล

พิธีมอบทุนพระราชทาน รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" วันที่ 9 มีนาคม 2561 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้รับทุนพระราชทานทั้งสิ้นจำนวน 5 คนได้แก่ 1. นายปภาณ ชวนะรานนท์ 2. นายวันเฉลิม มณีโชติ 3. นายภูมิภทร์ คงเกตุ 4.นายศิรวัชร อิศรเดช 5.นายภูธิป ตนะวิไชย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกๆคนที่ได้รับทุนพระราชทานด้วยค่ะ
อ่านเพิ่มเติม

24H of Innovation KU-SRC #1

เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและแก้ไข้ปัญหาเชิงนวัตกรรม ครั้งที่1 " 24H of Innovation KU-SRC #1 ณ อาคาร13 พลศึกษา ซึ่งภายในโครงการ ได้จัดให้มีการรวมทีมเพื่อทำการแข่งขันการออกแบบและแก้ไข้ปัญหาเชิงนวัตกรรม ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีรา นับว่าได้ผลตอบรับดีมาก มีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมจากหลากหลายคณะ
อ่านเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศสตร์ศรีราชาได้จัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบและแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรม" เพื่อเป็นการให้ความรู้และเตรียมความพร้อม สำหรับนิสิตทีี่มาร่วมสนุกและเปิดอีกมุมมอง ในการทำงานเป็นทีม การคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและออกแบบเชิงนวัตกรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อผลักดันให้เกิดองค์ความรู้ วิธีคิด นวัตกร และนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์
อ่านเพิ่มเติม

ค่ายวิศวะอาสาครั้งที่ 4 ณ รร.บ้านมะเดื่อ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 17-21 ธันวาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการดงตาลศรีราชาอาสา (ค่ายวิศวะอาสา ครั้งที่่4) จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความมีจิตสาธารณะ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บูรณะ ทาสีซ่อมแซม และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียนและชุมชน
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการเข้าแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่วันที่ 16-17 กันยายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Startup Thailand Academy, มข. มจพ. มจธ. และ KX จัดการแข่งขัน  24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1 โดยมี 18 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ ทีม CoolGear ที่เป็นทีมผสมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ซึ่งทางคณะกรรมการตัดสินให้มีเพียง รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 3 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รวมเป็น 6 รางวัล โดย...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการ“ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาตามรอยพ่อ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 งานกิจการนิสิตได้จัดโครงการ “ วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาตามรอยพ่อ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 อาทิ ทั้งด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงานที่ได้รับการถ่ายทอดจาก ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  
อ่านเพิ่มเติม

Smart Engineer ประจำปีการศึกษา2560

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ทางโครงการ Smart Engineer ประจำปีการศึกษา2560 ได้รับเกียรติจาก ทีมงานHR. จากบริษัท SCG มาให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมในเรื่องการสมัครงานให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ Smart Engineer ขอขอบพระคุณ ทีมงาน HR จากบริษัท SCG เป็นอย่างสูงค่ะ
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดเครื่องร่อนจากไม้บัลซ่า จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ได้จัดการประกวดเครื่องร่อนจากไม้บัลซ่า จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยมีโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจมาร่วมประกวดอย่างคับคั่ง
อ่านเพิ่มเติม