หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | การบริหารงาน | ภาควิชาและหลักสูตร | บัณฑิตศึกษา | งานวิจัยและบริการวิชาการ | ทดสอบวัสดุวิศวกรรม | เว็บไซต์เดิม
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร: ซ้อมย่อย 11 ต.ค. | ซ้อมใหญ่ 22 ต.ค. | รับจริง 28 ต.ค.
| ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุมติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 ต.ค. 2558 เวลา 09.00 น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค
เอกสารให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก : แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
ระบบฝากประวัติเพื่อสมัครงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
----------------
ประกาศรับสมัครงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4: SCG Career Roadshow วันที่ 29-30 ต.ค. 2558 ณ โถงอาคาร 2
บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
บริษัท เอสเอ็นพี ไพพ์ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง Improvement Engineer และ Quality Control Engineer
บริษัท ลลิล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
บริษัท Logistics Alliance (Thailand) Co.,Ltd. รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
บริษัท Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd. รับสมัครวิศวกรหลายตำแหน่ง
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำสัญญาบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ University of Quebec at Chicoutimi
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ซิเลซติก้า (ประเทศไทย) จำกัด
กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น
อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะ คว้ารางวัลในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในงาน Salon International des Inventions de Genève 2015
นิสิตภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันในงาน NSC 2015
นิสิตภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในงาน 1st Solar Car Thailand
 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร อื่นๆ
  ภาควิชาและหลักสูตรการศึกษา
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี
  กู้ กยศ.
  หอพักนิสิต
   
  ประกาศ/ ทุน/ แบบฟอร์ม
  ฝึกงานนิสิตคณะวิศวฯ
  สโมสรนิสิตคณะวิศวฯ
  ทรานสคริปต์กิจกรรม
  ฝ่ายการศึกษา
  หอพักนิสิต
  ห้องสมุด
  คำสั่ง/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม
  ระบบภาระงานอาจารย์
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  e-Office
  KU Web Mail
  SRC Web Mail
  ENG Web Mail
  ENG IT Service
  สายตรงคณบดี
  MICE Mag & News
  งานประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ
  มก. วิทยาเขตศรีราชา
  มก. วิทยาเขตบางเขน
  สภาวิศวกร
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-4581-6 ต่อ 2805
E-Mail: info@eng.src.ku.ac.th

Copyright 2013 Faculty of Engineering at Si Racha, Kasetsart University Sriracha Campus.