หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | การบริหารงาน | ภาควิชาและหลักสูตร | บัณฑิตศึกษา | งานวิจัยและบริการวิชาการ | ทดสอบวัสดุวิศวกรรม | เว็บไซต์เดิม
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2557 ซ้อมย่อย(อาคาร 13 พลศึกษา) 11 ต.ค. 58 | ซ้อมใหญ่(บางเขน) 22 ต.ค. 58 | รับจริง(บางเขน) 28 ต.ค. 58
การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่ 18 ก.ย. 2558
----------------
ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-3 สมัครเข้ารับทุน "กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2558" ปิดรับสมัคร 18 ก.ย. 2558 นี้
ประกาศรับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา ทุนเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงภายในวันที่ 4 ก.ย. 2558
ประกาศรับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา ทุนการศึกาามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงภายในวันที่ 4 ก.ย. 2558
เชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเข้าร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ "BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต" Season 2 รับสมัครถึงวันที่ 15 ก.ย. 2558 นี้ | รายละเอียดเพิ่มเติม-สมัครออนไลน์
เชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ระดับอุดมศึกษา | รายละเอียดเพิ่มเติม-สมัครออนไลน์
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "Geo-informatics Applications Contest:G-CON" | รายละเอียดเพิ่มเติม-ดาวน์โหลดใบสมัคร
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ในต่างประเทศ IAESTE Thailand ประจำปี 2559 ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครสอบได้ที่งานกิจการนิสิตคณะฯ ก่อนวันที่ 6 ต.ค. 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปี 1-2 ขอรับทุนการศึกษาไทยบริดสโตน ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่ 4 ก.ย. 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวนหลายอัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งงาน “เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจัย”
เอกสารให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก : แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
ระบบฝากประวัติเพื่อสมัครงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
----------------
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
บริษัท Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd. รับสมัครวิศวกรหลายตำแหน่ง
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครวิศวรกรฝ่ายขาย 4 อัตรา (นิคมอิสเทิร์นซีบอร์ด)
บริษัท APL Logistics รับสมัคร Logistics Engineer 1 ตำแหน่ง

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ซิเลซติก้า (ประเทศไทย) จำกัด
กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น
อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะ คว้ารางวัลในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในงาน Salon International des Inventions de Genève 2015
นิสิตภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันในงาน NSC 2015
นิสิตภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในงาน 1st Solar Car Thailand
 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร อื่นๆ
  ภาควิชาและหลักสูตรการศึกษา
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี
  กู้ กยศ.
  หอพักนิสิต
   
  ประกาศ/ ทุน/ แบบฟอร์ม
  ฝึกงานนิสิตคณะวิศวฯ
  สโมสรนิสิตคณะวิศวฯ
  ทรานสคริปต์กิจกรรม
  ฝ่ายการศึกษา
  หอพักนิสิต
  ห้องสมุด
  คำสั่ง/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม
  ระบบภาระงานอาจารย์
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  e-Office
  KU Web Mail
  SRC Web Mail
  ENG Web Mail
  ENG IT Service
  สายตรงคณบดี
  MICE Mag & News
  งานประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ
  มก. วิทยาเขตศรีราชา
  มก. วิทยาเขตบางเขน
  สภาวิศวกร
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-4581-6 ต่อ 2805
E-Mail: info@eng.src.ku.ac.th

Copyright 2013 Faculty of Engineering at Si Racha, Kasetsart University Sriracha Campus.