หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | การบริหารงาน | ภาควิชาและหลักสูตร | บัณฑิตศึกษา | งานวิจัยและบริการวิชาการ | ทดสอบวัสดุวิศวกรรม | เว็บไซต์เดิม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะฯ ประจำปี พ.ศ.2558
จึงขอแจ้งปิดทำการตั้งแต่วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 ตามวันและเวลาราชการ
การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาในเครือไทยออยล์ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ในต่างประเทศ IAESTE Thailand ประจำปี 2559 ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครสอบได้ที่งานกิจการนิสิตคณะฯ ก่อนวันที่ 6 ต.ค. 2558
ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการก้าวแรกสู่ภาควิชา ประจําปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 2558 (13.00 - 16.00 น.)
ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตและพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 2558 (07.00 – 12.00 น.)
ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์งานศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักรปี 2558 (Hands On Interview Day 2015)
เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2558 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเบื้องต้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน)
เอกสารให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก : แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
ระบบฝากประวัติเพื่อสมัครงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
----------------
บริษัท ฟูจิเซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครวิศวรกรฝ่ายขาย 4 อัตรา (นิคมอิสเทิร์นซีบอร์ด)
บริษัท APL Logistics รับสมัคร Logistics Engineer 1 ตำแหน่ง
บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด รับสมัครวิศวกรหลายตำแหน่ง
บริษัท Sumitomo Electric Hardmetal (Thailand) Ltd. รับสมัคร Sale Engineer สาขาอมตะนคร หลายตำแหน่ง
บริษัท T.N. FI - Solutions Ltd.เปิดรับสมัครงาน นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ตำแหน่ง Software Engineer และ Quality Assurance Officer
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์
กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น
อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะ คว้ารางวัลในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในงาน Salon International des Inventions de Genève 2015
นิสิตภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันในงาน NSC 2015
นิสิตภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในงาน 1st Solar Car Thailand
 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร อื่นๆ
  ภาควิชาและหลักสูตรการศึกษา
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี
  กู้ กยศ.
  หอพักนิสิต
   
  ประกาศ/ ทุน/ แบบฟอร์ม
  ฝึกงานนิสิตคณะวิศวฯ
  สโมสรนิสิตคณะวิศวฯ
  ทรานสคริปต์กิจกรรม
  ฝ่ายการศึกษา
  หอพักนิสิต
  ห้องสมุด
  คำสั่ง/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม
  ระบบภาระงานอาจารย์
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  e-Office
  KU Web Mail
  SRC Web Mail
  ENG Web Mail
  ENG IT Service
  สายตรงคณบดี
  MICE Mag & News
  งานประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ
  มก. วิทยาเขตศรีราชา
  มก. วิทยาเขตบางเขน
  สภาวิศวกร
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-4581-6 ต่อ 2805
E-Mail: info@eng.src.ku.ac.th

Copyright 2013 Faculty of Engineering at Si Racha, Kasetsart University Sriracha Campus.