หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | การบริหารงาน | ภาควิชาและหลักสูตร | บัณฑิตศึกษา | งานวิจัยและบริการวิชาการ | ทดสอบวัสดุวิศวกรรม | เว็บไซต์เดิม
โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 สมัคร Online ตั้งแต่ 17 พ.ย. 58 - 17 ม.ค. 59
ประกาศการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 สมัคร Online ตั้งแต่ 17 พ.ย. 58 - 17 ม.ค. 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัคร Online ตั้งแต่ 15 ธ.ค. - 25 ม.ค. 2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 รับสมัคร Online ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. 2559
เชิญชวนนิสิตที่มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint) สมัครร่วมแข่งขัน "Microsoft Office Specialist Thailand Competition 2016" สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการศึกษาช่องติดต่อที่ 4 คุณณิชาภัทร คุ้มสุข
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม "บ่มเพาะนักประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา" โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการศึกษาช่องติดต่อที่ 4 คุณณิชาภัทร คุ้มสุข
บริษัท NHK SPRING (THAILAND) รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปี 1 หรือ 2 ในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล, เครื่องกลการผลิต,ไฟฟ้า ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ก.พ. 2559
ประกาศสำหรับนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 ให้ดำเนินการกรอกคำร้องฝึกงาน TR03 ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ eng.src.ku.ac.th/engtraining ส่วนนิสิตชั้นปีอื่นที่ตกค้าง ให้มาติดต่อที่งานฝึกงานและสหกิจศึกษา ช่องติดต่อที่ 3 เพื่อรับแบบฟอร์มคำร้อง TR03
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครทุนการศึกษานิสิต สนใจอ่านรายละเอียดและขอใบสมัครที่ งานกิจการนิสิต อาคาร 9 (ศูนย์กิจกรรม) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2559
ประกาศการเตรียมความพร้อมของนิสิตที่ต้องการกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 ธ.ค. 2558
เอกสารให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก : แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
ระบบฝากประวัติเพื่อสมัครงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
----------------
บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
บริษัท เอสเอ็นพี ไพพ์ จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง Improvement Engineer และ Quality Control Engineer
บริษัท ลลิล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
บริษัท Logistics Alliance (Thailand) Co.,Ltd. รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
บริษัท Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co.,Ltd. รับสมัครวิศวกรหลายตำแหน่ง
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำสัญญาบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ University of Quebec at Chicoutimi
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ซิเลซติก้า (ประเทศไทย) จำกัด
กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น
อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะ คว้ารางวัลในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมในงาน Salon International des Inventions de Genève 2015
นิสิตภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันในงาน NSC 2015
นิสิตภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในงาน 1st Solar Car Thailand
 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร อื่นๆ
  ภาควิชาและหลักสูตรการศึกษา
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี
  กู้ กยศ.
  หอพักนิสิต
   
  ประกาศ/ ทุน/ แบบฟอร์ม
  ฝึกงานนิสิตและสหกิจศึกษา
  สโมสรนิสิตคณะวิศวฯ
  ทรานสคริปต์กิจกรรม
  ฝ่ายการศึกษา
  หอพักนิสิต
  ห้องสมุด
  คำสั่ง/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม
  ระบบจองรถตู้บริการคณะวิศวฯ
  ระบบภาระงานอาจารย์
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  e-Office
  KU Web Mail
  SRC Web Mail
  ENG Web Mail
  ENG IT Service
  สายตรงคณบดี
  ENG SRC News
  งานประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ
  มก. วิทยาเขตศรีราชา
  มก. วิทยาเขตบางเขน
  สภาวิศวกร
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-4581-6 ต่อ 2805
E-Mail: info@eng.src.ku.ac.th

Copyright 2013 Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus.