หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | การบริหารงาน | ภาควิชาและหลักสูตรการศึกษา | งานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เว็บไซต์เดิม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (OR-NET 2015) | งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดอบรมในหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 9" รับสมัครแล้ววันนี้ - 28 ม.ค. 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ก.พ. 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ก.พ. 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ก.พ. 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ก.พ. 2558
งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดอบรมในหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 9" รับสมัครแล้ววันนี้ - 28 ม.ค. 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (OR-NET 2015)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกุศลแห่งปัญญาและพัฒนาตน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ วัดพิบูลสัณหธรรม
แจ้งกำหนดการซ้อมย่อย-รับจริง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 สำหรับบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม)
บริษัท NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD. เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปี 1 หรือ 2 ที่มีความสนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2558 หมดเขตยื่นใบสมัครที่กิจการนิสิตวันที่ 27 มี.ค. 2558 เพื่อคัดเลือกและรวบรวมส่งบริษัทในวันที่ 31 มี.ค. 2558
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา โครงการ "ทุนส่งน้องเรียบจบ" ปีที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 16 ม.ค. 2558
นิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถดูกำหนดการยื่นคำร้องฝึกงานภาคฤดูร้อนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวนหลายอัตรา
เอกสารให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก : แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
ระบบฝากประวัติเพื่อสมัครงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
----------------
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เขตภาคตะวันออก รับสมัครวิศวกรหลายตำแหน่ง
บริษัท Somboon Advance Technology PCL. รับสมัครวิศวกร โปรแกรมเมอร์ จำนวนมาก
บริษัท ที 2 เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกาศรับสมัครงาน (ตำแหน่งวิศวกร) ตำแหน่งละ 2 อัตรา ด่วน
 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร อื่นๆ
  ภาควิชาและหลักสูตรการศึกษา
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี
  กู้ กยศ.
  หอพักนิสิต
   
  ประกาศ/ ทุน/ แบบฟอร์ม
  ฝึกงานนิสิตคณะวิศวฯ
  สโมสรนิสิตคณะวิศวฯ
  องค์การนิสิตวิทยาเขตศรีราชา
  ทรานสคริปต์กิจกรรม
  ฝ่ายการศึกษา
  หอพักนิสิต
  ห้องสมุด
  คำสั่ง/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม
  งานวิจัย
  ระบบภาระงานอาจารย์
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  e-Office
  SRC Web Mail
  ENG Web Mail
  IT_Information
  สายตรงคณบดี
  MICE Mag & News
  งานประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ
  มก. วิทยาเขตศรีราชา
  มก. วิทยาเขตบางเขน
  สภาวิศวกร
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ (038)354580-6 ต่อ 2805
E-Mail : info@eng.src.ku.ac.th

Copyright 2013 Faculty of Engineering at Si Racha, Kasetsart University Sriracha Campus.