หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | การบริหารงาน | ภาควิชาและหลักสูตร | บัณฑิตศึกษา | งานวิจัยและบริการวิชาการ | ทดสอบวัสดุวิศวกรรม | เว็บไซต์เดิม
ปฏิทินการรับเข้านิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศนิสิตสหกิจศึกษา รหัส 56 ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ให้เข้าอบรมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษนิสิตสหกิจศึกษา โดยครูสอนภาษาจากสถาบันสอนภาษา ECC ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 29 ก.ค. 2559 ณ อาคาร 15 ห้อง 15405
คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครเข้านิสิตเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ เมืองพัทยา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ค. 2559
นิสิตฝึกงานชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ที่ต้องการทำคำร้องขอจบล่าช้า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามลิ๊งค์นี้ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2559
ร้านครุยสุกัญญาขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยและชุดสูท ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย คุณสมบัติ เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สนใจอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครตามลิ๊งค์นี้ หมดเขตวันที่ 18 ส.ค. 2559
ประกาศการเตรียมความพร้อมของนิสิตที่ต้องการกู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวนหลายอัตรา
เอกสารให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก : แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
ระบบฝากประวัติเพื่อสมัครงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
----------------
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) รับสมัครงานวิศวกรหลายตำแหน่ง
บริษัท ไซแคปท์ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลายตำแหน่ง
บริษัท เทอร์มอลแพค จำกัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง Design Engineer หลายอัตรา
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์เปอเรฃั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Site Engineer จบการศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา
สภาวิศวกร ได้รับรองคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556-2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ก.ค. 2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำสัญญาบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ University of Quebec at Chicoutimi
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ซิเลซติก้า (ประเทศไทย) จำกัด
กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น
 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร อื่นๆ
  ภาควิชาและหลักสูตรการศึกษา
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี
  กู้ กยศ.
  หอพักนิสิต
   
  ประกาศ/ ทุน/ แบบฟอร์ม
  ฝึกงานนิสิตและสหกิจศึกษา
  สโมสรนิสิตคณะวิศวฯ
  ทรานสคริปต์กิจกรรม
  ฝ่ายการศึกษา
  หอพักนิสิต
  ห้องสมุด
  ประเมินห้องปฏิบัติการ: 2/2558
  คำสั่ง/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม
  ระบบจองรถตู้บริการคณะวิศวฯ
  ระบบภาระงานอาจารย์
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  ประเมินห้องปฏิบัติการ: 2/2558
  e-Office
  KU Web Mail
  SRC Web Mail
  ENG Web Mail
  DB ENG SRC
  สายตรงคณบดี
  ENG SRC News
  งานประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ
  มก. วิทยาเขตศรีราชา
  มก. วิทยาเขตบางเขน
  สภาวิศวกร
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-4581-6 ต่อ 2805, ติดต่อโครงการรับตรง ต่อ 2813
E-Mail: info@eng.src.ku.ac.th

Copyright 2013 Faculty of Engineering at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus.