หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | การบริหารงาน | สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษา | งานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เว็บไซต์เดิม

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ รอบ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รอบ 2
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อกุศลแห่งปัญญาและพัฒนาตน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ วัดพิบูลสัณหธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
เอกสารให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก : แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
----------------
บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกร หลายอัตรา
บริษัท POSCO Thailand Coated Steel เปิดรับสมัครนิสิตจบใหม่ ตำแหน่งวิศวกรหลายอัตรา
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด มหาชน รับสมัครวิศวกรประจำภาคตะวันออก
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครวิศวกรหลายตำแหน่ง
บริษัทโตโยต้า โบโชกุ สยาม เมทัล จำกัด รับสมัครงาน วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าและเครื่องกล 3 ตำแหน่ง
บริษัท จักรวาลเคมี จำกัด รับสมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า หลายตำแหน่ง
บริษัท พีบีแอล กรุ๊ป จำกัด รับวิศวกรโยธา หลายตำแหน่ง
บริษัท Canvassco (Thailand) รับสมัครงานในตำแหน่ง Research Analyst / Business Analyst
บริษัท โซนี ประเทศไทย จำกัด รับสมัครวิศวกรหลายตำแหน่ง
 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร อื่นๆ
  สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษา
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี
  กู้ กยศ.
  หอพักนิสิต
   
  ประกาศ/ ทุน/ แบบฟอร์ม
  ฝึกงานนิสิตคณะวิศวฯ
  สโมสรนิสิตคณะวิศวฯ
  องค์การนิสิตวิทยาเขตศรีราชา
  ทรานสคริปต์กิจกรรม
  ฝ่ายการศึกษา
  หอพักนิสิต
  ห้องสมุด
  คำสั่ง/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม
  งานวิจัย
  ระบบภาระงานอาจารย์
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  e-Office
  SRC Web Mail
  ENG Web Mail
  ENG IT Service
  ENG Calendar
  สายตรงคณบดี
  วารสาร MICE
  งานประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ
  มก. วิทยาเขตศรีราชา
  มก. วิทยาเขตบางเขน
  สภาวิศวกร
 
  Copyright 2013 Faculty of Engineering at Si Racha, Kasetsart University Sriracha Campus.