หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | การบริหารงาน | สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษา | งานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เว็บไซต์เดิม
ขอให้บัณฑิตเข้าระบบเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตั้งแต่วันที่ 1-20 ก.ย. 2557) แล้วพิมพ์เป็นหลักฐานนำส่งอาจารย์ในวันซ้อมย่อยที่ 20 ก.ย. 2557 หากบัณฑิตไม่นำส่งหลักฐานดังกล่าวจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการซ้อมใหญ่ต่อไป
ขอความร่วมมือนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาทุกชั้นปี ร่วมทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ประจำปี พ.ศ. 2557 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ย. 2557
ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อ และจดจำหมายเลขลำดับ 4 หลัก เพื่อใช้จัดลำดับในการซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร
ขอให้บัณฑิตเข้าระบบเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ตั้งแต่วันที่ 1-20 ก.ย. 2557) แล้วพิมพ์เป็นหลักฐานนำส่งอาจารย์ในวันซ้อมย่อยที่ 20 ก.ย. 2557 หากบัณฑิตไม่นำส่งหลักฐานดังกล่าวจะไม่ได้รับการเช็คชื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการซ้อมใหญ่ต่อไป
แจ้งกำหนดการ ฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 (กำหนดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 19 ก.ย. 2557
บริษัท เดอเบล จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ห้องสมุด พี่ให้น้อง ปี 8 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ต.ค. 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 ก.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
เอกสารให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก : แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)
----------------
รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 ก.ย. 2557
บริษัท คุซัทสุ อีเล็คทริค มีความต้องการรับสมัครงานตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 18 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป
 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร อื่นๆ
  สาขาวิชาและหลักสูตรการศึกษา
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  โครงการรับตรงระดับปริญญาตรี
  กู้ กยศ.
  หอพักนิสิต
   
  ประกาศ/ ทุน/ แบบฟอร์ม
  ฝึกงานนิสิตคณะวิศวฯ
  สโมสรนิสิตคณะวิศวฯ
  องค์การนิสิตวิทยาเขตศรีราชา
  ทรานสคริปต์กิจกรรม
  ฝ่ายการศึกษา
  หอพักนิสิต
  ห้องสมุด
  คำสั่ง/ ประกาศ/ แบบฟอร์ม
  งานวิจัย
  ระบบภาระงานอาจารย์
  ระบบประเมินการเรียนการสอน
  e-Office
  SRC Web Mail
  ENG Web Mail
  IT_Information
  สายตรงคณบดี
  MICE Mag & News
  งานประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  ศิษย์เก่าคณะวิศวฯ
  มก. วิทยาเขตศรีราชา
  มก. วิทยาเขตบางเขน
  สภาวิศวกร
 
  Copyright 2013 Faculty of Engineering at Si Racha, Kasetsart University Sriracha Campus.