คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สำนักงานเลขานุการ
Pongsak Pongpreecha
ชื่อ : พงษ์ศักดิ์     นามสกุล : พงษ์ปรีชา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งทางวิชาการ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pongsak@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :
การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :