คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะผู้บริหาร
Assoc. Prof. Nattapon Chantarapanich, Ph.D.
ชื่อ : รศ.ดร.ณัฐพล     นามสกุล : จันทร์พาณิชย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : nattapon@eng.src.ku.ac.th
Website : https://www.facebook.com/didmengsrc
สถานที่ทำงาน :

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม

การศึกษา :
  • Ph.D. (Biomedical Engineering), Prince of Songkla University, TH
  • M.Sc. (Engineering), Thammasat University, TH
  • B.Eng. (Aerospace Engineering), Kasetsart University, TH

 

ตำแหน่งงานภายนอกสถาบัน : 

  • Thailand Quality Award (TQA) Assessor
  • Special Lecturer, Faculty of Dentistry, Thammasat University, TH
  • Advisor to Medical Section, Thai Subcontracting Promotion Association, TH
ความเชี่ยวชาญ :
  • Orthopaedic Biomechanics
  • Dental Biomechanics
  • Medical Device Design
  • TQA Criteria for Performance Excellence / Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

SCOPUS h-index = 9 [As of Sept 2021]

[01] Chantarapanich N., Riansuwan K. (2021) Biomechanical Performance of Short and Long Cephalomedullary Nail Constructs for Stabilizing Different Level of Subtrochanteric Fractures. Injury. [A head-of-print]

[02] Chaitat S., Chantarapanich N., Wanchat S. (2021) Effects of the 3DP process parameters on mechanical properties of polylactic acid part used for medical purposes. Rapid Prototyping Journal. [A head-of-print]

[03] Chantarapanich N., Wongsiri S., Wanchat S. (2021) Effect of Insole-Footwear Combination on Foot Biomechanics: A Finite Element Study. Engineering and Applied Science Research 48 (6), 670-76

[04] Jitprapaikulsarn S., Chantarapanich N., Gromprasit A., Mahaisavariya C., Patamamongkonchai C. (2021) Single lag screw and reverse distal femur locking compression plate for concurrent cervicotrochanteric and shaft fractures of the femur: biomechanical study validated with a clinical series. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology 37:1179-1192.

[05] Veerasakul M.S., Wanchat S., Chantarapanich N. (2021) Biomechanical performance between single and double lag screw trochanteric gamma nail used to stabilize femoral neck fracture: A finite element study. Engineering Journal 25(2), pp. 183-191.

[06] Muangsisied S., Chantarapanich N., Veerasakul M.S., Inglam S. (2021) Effect of implant diameter and cortical bone thickness on biomechanical performance of short dental implant-supported distal cantilever: A finite element study. Engineering Journal 25(2), pp. 175-182.

[07] Pornsuksawang T., Inglam S., Chantarapanich N. (2021) Biomechanical effect of length and diameter of a short implant used in splinted prosthesis at the posterior atrophic maxilla of aging patients: A finite element study. Science Engineering and Health Studies 15, 21040001.

[08] Sermboonsang, C., Chantarapanich, N., Inglam, S., and Insee, K. (2020) Biomechanical study of midpalatine suture and miniscrews affected by maturation of midpalatine suture, monocortical and bicortical miniscrew placement in bone-borne rapid palatal expander: a finite element study. Science Engineering and Health Studies 14(2), 109-122

[09] Thitiyanaporn, C., Chantarapanich N., Sompaisarnslip S., and Thengchaisri N. (2020) Comparison of canine stifle kinematic analysis after two types of total knee arthroplasty: a cadaveric study, Veterinary World 13(5), 956-962.

[10] Chernchujit B., Tharakulphan S., Prasetia R., Chantarapanich N., Jirawison C., Sitthiseripratip K. (2019) Preoperative planning of medial opening wedge high tibial osteotomy using 3D Computer-aided design weight-bearing Simulated Guidance: Technique and Preliminary Result. Journal of Orthopaedic Surgery 27(1): 1-10.

[11] Chantarapanich N., Rojanasthien S., Chernchujit B., Mahaisavariya B., Karunratanakul K., Chalermkarnnon P, Glunrawd C., Sitthiseripratip K. (2017) 3D CAD/Reverse engineering technique for assessment of Thai morphology: Proximal femur and acetabulum. Journal of Orthopaedic Science, 22(4): 703-709.

[12] Thavornyutikarn B., Tesavibul P., Sitthiseripratip K., Chantarapanich N., Feltis B., Wright P.F.A., Turney T.W. (2017) Porous 45S5 Bioglass®-based Scaffolds using Stereolithography: Effect of Partial Pre-sintering on Structural and Mechanical Properties of Scaffolds. Materials Science and Engineering C, 75(1): 1281-1288.

[13] Limmahakhun S., Oloyede A., Chantarapanich N., Jiamwatthanachai P., Sitthiseripratip K., Xiao Y., Yan, C. (2017) Alternative Designs of Load−sharing Cobalt Chromium Graded Femoral Stems. Materials Today Communications. 12(1): 1-10.

[14] Chantarapanich N., Sitthiseripratip K., Mahaisavariya B., Siribodhi P. (2016) Biomechanical Performance of Retrograde Nail for Supracondylar Fractures Stabilization, Medical & Biological Engineering & Computing, 54(6), pp. 939-952.

[15] Pruksakorn D., Chantarapanich N., Arpornchayanon O., Leerapun T., Sitthiseripratip K., Vatanapatimakul N. (2015) Rapid-prototype Endoprosthesis for Palliative Reconstruction of an Upper Extremity after Resection of Bone Metastasis, International Journal of Computer Assisted Radiology Surgery, 10(3): 343-350.

[16] Chantarapanich N., Laohaprapanon A., Wisutmethangoon S., et al (2014) Fabrication of Three-dimensional Honeycomb Structure for Aeronautical Applications using Selective Laser Melting: A Preliminary Investigation, Rapid Prototyping Journal, 20(6): 551-558.

รายวิชาที่สอน :