คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์
Theeraphong Srichiangsa
ชื่อ : ธีรพงษ์     นามสกุล : ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : theeraphong@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :
ความเชี่ยวชาญ :
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :
รายวิชาที่สอน :