MenuClose

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วมงานถ่ายทอดสดนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลอย่างยั่งยืน (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ชวน เช็ค ชิม ช้อป แชร์ผลิตภัณฑ์ดี นวัตกรรมเด่น U2T KU