MenuClose

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา