MenuClose

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะในโอกาสเข้าดูงานและเยี่ยมชม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ปี2022 (UI Green Metric World University Ranking 2022)