MenuClose

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ให้การต้อนรับบริษัท Wise Work จำกัด ในโอกาสร่วมการแถลงความสำเร็จร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม (DIDM) ของผลการดำเนินโครงการวิจัย ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจหาและระบุชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนในองค์กร