MenuClose

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจจับภาพชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2