MenuClose

ภาพบรรยากาศวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา