MenuClose

“แป้นกระดูกหน้าแข้งเทียมสำหรับสุนัข” และ “ฝาครอบกระดูกต้นขาเทียมสำหรับสุนัข” เพื่อแก้ไขอาการข้อเข่าเสื่อมรวมถึงกระดูกสะบ้าหลุด