คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Asst. Prof. Dr. Natthavika Chansri
ชื่อ : ผศ.ดร.นัฎฐวิกา     นามสกุล : จันทร์ศรี
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : natthavika@eng.src.ku.ac.th
Website :
สถานที่ทำงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

การศึกษา :
 • Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand
 • M.Eng. (Industrial Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • B.Eng. (Industrial Engineering), Naresuan University, Thailand
ความเชี่ยวชาญ :
 
 • 2001-present: Instructor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering at Si Racha, Kasetsart University, Thailand
 • 2001-present: Instructor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering at Si Racha, Kasetsart University, Thailand
 
 
 
 • 2008-2011: Instructor assistant for Product Design and Development (PDD), Industrial and Manufacturing Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand
งานวิจัย / งานตีพิมพ์ :

International journals

 • Chansri, N., and Koomsap, P., (2014) “Sketch-Based Modeling from a Paper-Based Freehand Sketch,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI:10.1007/s00170-014-6161-4
 • Koomsap, P., and Chansri, N., (2014) “Topological Hierarchy-Contour Tracing Algorithm for Nests of Interconnected Contours,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 70, pp. 1247 - 1266, DOI:10.1007/s00170-013-5330-1
 • Chansri, N., and Koomsap, P., (2012). “Automatic Single Line Drawing Creation from a Paper-Based Overtraced Freehand Sketch,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 59, Issue 1, pp. 221-242, DOI: 10.1007/s00170-011-3487-z.
 • Kuagoolkijgarn, P., Koomsap, P., and Chansri, N., (2010). “A New Algorithm for Tracing Nests of Interconnected Contours,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 50, Issue 5, pp. 717-727, DOI 10.1007/s00170-010-2540-7.

International conference proceedings

 • Chansri, N., Janokul, K., Thamnitatsana, N., and Koomsap, P., “Experimental study on support material composition for selective vacuum manufacturing RP technique,” The 1st International Conference on Progress in Additive Manufacturing (Pro-AM 2014), Singapore, 26-28 May 2014
 • Senanan, P., Chansri, N., and Koomsap, P., “Investigation of Process Condition for Constructing Plaster of Paris Part with Selective Vacuum Manufacturing,” High Value Manufacturing: Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping: Proceedings of the 6th International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping, Leiria, Portugal, 1-5 October, 2013, pp. 101-105.
 • Chansri, N., and Koomsap, P., “Supporting Rapid Product Development with Sketch-Based Modeling,” Advances in Production Management Systems. Sustainable Production and Service Supply Chains, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol. 415, 2013, pp 270-277.
 • Janokul, K, Chansri, N., Koomsap, P., and Akkakarn, S. "Effect of flour type on cavity forming for selective vacuum prototyping". The 13th International Conference on Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems, Phuket, Thailand, December 2012
 • Chansri, N., and Koomsap, P. "Image-based direct slicing of a single line drawing for rapid prototyping". The 5th International Conference on Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping, Leiria, Portugal, September 2011
 • Chansri, N., Koomsap, P., and Kuagoolkijgarn, P. "Application of contour tracing algorithm in 3D modeling from a paper-based overtraced freehand sketch". The 21st International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Taichung, Taiwan, June 2011
 • Chansri, N., and Koomsap, P. "Classifying and connecting segments extracted from papar-based overtraced freehand sketch". The 11th International Conference on Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems, Melaka, Malaysia, December 2010.
 • Chansri, N., and Koomsap, P. "Ongoing research on adaptive layered manufacturing from overtraced freehand sketch". The 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, Cracow, Poland, September 2010.
 • Chansri, N., and Koomsap, P. "Dual line extraction for identifying single line drawing from paper-based overtraced freehand sketch". The 16th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, Taipei, Taiwan, July 2009.
 • Chansri, N., and Koomsap, P. "Identifying single line drawing from paper-based overtraced freehand sketch". The 9th International Conference on Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems, Bali, Indonesia, December 2008.
 • Soonanon, P., Koomsap, P., and Chansri, N. "Identifying contour(s) for layer-base geometrical reconstruction". The 8th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, Kaohsiung, Taiwan, December 2007.

National conference proceedings

 • อุรุท ศุภคุณ และ นัฎฐวิกา จันทร์ศรี. "การออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเพื่อลดต้นทุน". การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, ชะอำ, เพชรบุรี, ตุลาคม 2555.
 • Chansri, N., Yanpirat, P., and Lalitraporn P. "Material inventory models under uncertainty of demand". The IE Network Conference, Ubonrachthani, October 2001.
รายวิชาที่สอน :